Pečovatelská služba

Je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, nejčastěji v jejich domácím prostředí.

Více

Denní stacionář

Poskytuje se formou ambulantní, osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Péče je zde zaměřena především na asistenci a pomoc při běžných denních činnostech a volného času.

Více

Domácí zdravotní péče

Je odborná zdravotní péče, která je poskytovaná pacientům doma v jejich vlastním sociálním prostředí, kde se cítí lépe a bezpečněji oproti pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Více

ICSS Jihlava

STRÁNKY JSOU V REKONSTRUKCI

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).