Od pátku 9. 7. 2021 se mění pravidla pro návštěvy na Domově pro seniory Lesnov a na Odlehčovací službě.

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ockovani-jako-vyjimka-z-povinnosti-0606.pdf