Informace k dovážce obědů

 • Přihlášení, odhlášení nebo změnu varianty oběda
  • Jakoukoli změnu je nutno provést nejpozději dva pracovní dny předem osobě pověřené evidencí obědů: Marta Horecká, tel: 739 570 127. Pro veškerou komunikaci ohledně obědů volejte pouze a výhradně na tento telefonní kontakt.

 • Jídelní lístek
  • Jídelní lístek je týdenní a je předáván klientům obvykle v pondělí nebo úterý. Jídelní lístek bude podepsán jménem klienta. Každý dostane pouze 1ks jídelníčku, který po vyplnění vrátí po pracovnici rozvozu zpět.
  • Vyplněný jídelní lístek je nutné vrátit nejdéle do čtvrtka v daném týdnu. Pokud nebude zvolen výběr jídla, nebo jídelníček nebude vrácen, dostane klient automaticky oběd číslo 1.
  • Klient si vybírá oběd ze tří možností (o víkendu výběr není). U některých jídel je nabídka z více příloh, pro klienty pečovatelské služby platí vždy pouze první varianta.
  • Aktuální jídelníček je k dispozici k nahlédnutí zde: jídelní lístek

 • jídlonosiče
  • Každý klient má k dispozici dva podepsané jídlonosiče na výměnu. Jeden má klient vždy u sebe a ve druhém je dovezen oběd. Prázdný a umytý jídlonosič se vrací při předání oběda.
  • Pokud klient jídlonosič nevrátí, nedostane druhý den oběd – náhradní jídlonosiče nejsou k dispozici
  • U víkendových obědů je princip stejný, jídlonosič má navíc na víčku nápis „víkend“
  • Jídlonosič ze všedního dne se vrací ve všední den a jídlonosič z víkendů se vrací až o víkendu
  • Každý klient si za čistotu jídlonosičů zodpovídá sám. V případě vrácení znečištěného jídlonosiče, nebude do něho oběd vložen a nebude tedy klientovi dovezen.