Organizační schéma
Od 1. 5. 2021 nastává změna v návštěvní době v pobytové službě Domov pro seniory Lesnov.
Návštěvní doba na Odlehčovací službě zůstává beze změn. 

Návštěvy se rozšiřují o víkendové termíny, a to vždy pouze v sudé soboty.
Tyto termíny jsou určeny primárně pro rodinné příslušníky, kteří se například z důvodu zaměstnání, vzdálenosti bydliště apod., nedostanou na návštěvy v průběhu všedních pracovních dnů.
Děkujeme za pochopení a Vaši trpělivost.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).