Od 1. 5. 2021 nastává změna v návštěvní době v pobytové službě Domov pro seniory Lesnov.
Návštěvní doba na Odlehčovací službě zůstává beze změn. 

Návštěvy se rozšiřují o víkendové termíny, a to vždy pouze v sudé soboty.
Tyto termíny jsou určeny primárně pro rodinné příslušníky, kteří se například z důvodu zaměstnání, vzdálenosti bydliště apod., nedostanou na návštěvy v průběhu všedních pracovních dnů.
Děkujeme za pochopení a Vaši trpělivost.