Aktivity

ZMĚNA V NÁVŠTĚVNÍ DOBĚ OD 17. 8. 2020 na POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ

S účinností od 17. 8. 2020 se upravuje návštěvní doba na odlehčovací službě takto:

Návštěvy budou probíhat pouze ve dnech:

pondělí: 13,30 – 16,00 hod.
středa: 9,00 – 11,00, 13,30 – 16,00 hod. 
pátek: 13,30 – 16,00 hod. 

sobota: 14,00 –16,00 hod.

V dalších dnech či hodinách nebudou návštěvy umožněny. Výjimku tvoří klienti ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu. Tyto návštěvy budou probíhat individuálně, vždy po předcházející dohodě s ředitelkou.

Pro návštěvy platí měření teploty, vyplňování čestného prohlášení, používání roušek, návleků na obuv, dezinfekce rukou apod. Návštěva je možná maximálně 1 hodinu a jeden klient může mít návštěvu souběžně pouze 2 osob v jednom okamžiku. 

POKUD JSTE SE V POSLEDNÍCH DNECH VRÁTILI ZE ZAHRANIČÍ, ODLOŽTE PROSÍM SVOJI NÁVŠTĚVU O 14 DNÍ POZDĚJI.

 
Telefonické spojení sociální pracovnice: mobil 739 036 441, pevná linka: 565 599 430 
v pracovní dny v době 8,00 – 11,00 hod.
Telefonické spojení ředitelka: 731 217 234

 

Alena Řehořová
ředitelka 

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).