Aktivity

S účinností od 25. 5. 2020 nařizuji tento způsob vykonávání návštěv u klientů Domova pro seniory Lesnov.

S ohledem na zabezpečení zdraví klientů a zaměstnanců domova je nutné provést regulování návštěv v zařízení. Z těchto důvodů budou návštěvy omezeny takto:

Návštěvy budou probíhat pouze ve dnech:
pondělí: 13,30 – 16,00 hod.
středa: 9,00 – 11,00, 13,30 – 16,00 hod.
pátek: 
13,30 – 16,00 hod.

V dalších dnech či hodinách nebudou návštěvy umožněny. Výjimku tvoří klienti v terminálním stádiu či ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu. Tyto návštěvy budou probíhat individuálně, vždy po předcházející dohodě s vrchní sestrou či staničními sestrami.

 

Průběh návštěv:

Smyslem tohoto opatření je zajistit stav, který povede k tomu, aby se v zařízení nekumulovalo velké množství cizích osob.

 • Návštěvám, které budou probíhat na pokoji klienta (s ohledem na zdravotní stav klienta, který neumožňuje pobyt mimo lůžko) je nutné se na návštěvě domluvit předem, a to telefonicky či jiným vzdáleným způsobem.
 • Všechny návštěvy budou zvonit u hlavního vchodu každé budovy (budova A, budova B). Před realizací návštěvy jim bude změřena teplota. Pokud by měla navštěvující osoba teplotu nad 37,0o C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Každá navštěvující osoba je všeobecnou sestrou dotazována na symptomy koronavirové nákazy a každá navštěvující osoba vyplní Čestné prohlášení, a to před provedením kontaktu s klientem domova. Pokud osoba odmítne vyplnit a podepsat Čestné prohlášení, nebude návštěva uskutečněna.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
 • Jeden klient nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.
 • Čas návštěvy je vhodné stanovit předem (zejména u klientů, kdy návštěva bude probíhat na pokoji), doporučená doba návštěvy je maximálně 1 hodina.
 • Všechny  návštěvy budou registrovány – datum návštěvy, doba trvání návštěvy, jméno osoby.
 • Návštěva musí mít na ústech roušku a pokud je to možné i klient domova používá roušku.

 

Prostory pro setkávání s návštěvami:

 • Návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách (zahrada, terasa). Personál klienta doprovodí k navštěvující osobě. Z těchto důvodů nedoporučuji návštěvy v případě nepříznivého počasí.
 • Návštěvy na pokojích pouze po předcházející domluvě.
 • Mezi klientem a návštěvou musí být dodržen odstup minimálně 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
 • Kontakt mezi klientem domova a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a na co nejkratší dobu.
 • Návštěvy i klienti si při vstupu do budovy musí dezinfikovat ruce. To se týká i odchodu návštěvy z budovy. Návštěvy budou ukončení návštěvy ohlašovat zaměstnancům ve směně.
 • Návštěvy na pokojích jsou povinny využívat jednorázové návleky na obuv.
 • Nezletilým osobám není vstup do budovy doporučován.

Telefonické spojení budova A: 736 484 613, 565 599 481
Telefonické spojení budova B: 736 484 764, 565 599 482

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2020.

Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA
ředitelka

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).