O nás
... pomoc a podpora přichází k Vám
Slider

Pečovatelská služba

Je terénní služba, která pečuje o klienty v nepříznivé sociální a zdravotní situaci v jejich přirozeném domácím prostředí.

Více informací

Denní stacionář


Je denní ambulantní služba, která umožňuje klientům smysluplné využití volného času a zajišťuje komplexní péči.

Více informací

Odlehčovací služba


Je pobytová služba, která zajišťuje komplexní 24hodinovou péči o klienty, kteří nemohou být sami ve svém domácím prostředí.
Více informací

Domácí zdravotní péče


Je zvláštní forma péče, která je poskytována na podkladě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře.
Více informací

Domov pro seniory


Pomoc a podpora jako důstojná náhrada za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí
Více informací

Informace k dovážce obědů

 • Přihlášení, odhlášení nebo změnu varianty oběda
  • Jakoukoli změnu je nutno provést nejpozději dva pracovní dny předem osobě pověřené evidencí obědů: Marta Horecká, tel: 739 570 127. Pro veškerou komunikaci ohledně obědů volejte pouze a výhradně na tento telefonní kontakt.

 • Jídelní lístek
  • Jídelní lístek je týdenní a je předáván klientům obvykle v pondělí nebo úterý. Jídelní lístek bude podepsán jménem klienta. Každý dostane pouze 1ks jídelníčku, který po vyplnění vrátí po pracovnici rozvozu zpět.
  • Vyplněný jídelní lístek je nutné vrátit nejdéle do čtvrtka v daném týdnu. Pokud nebude zvolen výběr jídla, nebo jídelníček nebude vrácen, dostane klient automaticky oběd číslo 1.
  • Klient si vybírá oběd ze tří možností (o víkendu výběr není). U některých jídel je nabídka z více příloh, pro klienty pečovatelské služby platí vždy pouze první varianta.
  • Aktuální jídelníček je k dispozici k nahlédnutí zde: jídelní lístek

 • jídlonosiče
  • Každý klient má k dispozici dva podepsané jídlonosiče na výměnu. Jeden má klient vždy u sebe a ve druhém je dovezen oběd. Prázdný a umytý jídlonosič se vrací při předání oběda.
  • Pokud klient jídlonosič nevrátí, nedostane druhý den oběd – náhradní jídlonosiče nejsou k dispozici
  • U víkendových obědů je princip stejný, jídlonosič má navíc na víčku nápis „víkend“
  • Jídlonosič ze všedního dne se vrací ve všední den a jídlonosič z víkendů se vrací až o víkendu
  • Každý klient si za čistotu jídlonosičů zodpovídá sám. V případě vrácení znečištěného jídlonosiče, nebude do něho oběd vložen a nebude tedy klientovi dovezen.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).