Popis služby
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní či ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a rodinám s dětmi a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována v jejich domácím, přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází individuálních potřeb těchto osob, směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Pečovatelská služba respektuje důstojnost osob, kterým je poskytována. Při jejím poskytování jsou důsledně dodržovány základní lidská práva a svobody.


Základní činnosti pečovatelské služby:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
• Pomoc a podpora při podávání jídla a pití; 
• Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek; 
• Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru; 
• Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
• Pomoc při úkonech osobní hygieny; 
• Pomoc při základní péči o vlasy a nehty;
• Pomoc při použití WC; 

c)  pomoc při zajištění stravy 
• Pomoc při přípravě jídla a pití;
• Příprava a podávání jídla a pití;

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
• Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne; 
• Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování; 
• Donáška vody;
• Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení;
• Běžné nákupy a pochůzky; 
• Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti; 
• Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy; 
• Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy;

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• Doprovázení dětí do školy;školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět;
• Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 

Terénní forma pečovatelské služby je poskytována v provozních hodinách 6,30 - 20,00 hod., včetně svátků.

Kapacita teréní formy pečovatelské služby:
30 klientů (okamžitá).
Kapacita ambulatní formy pečovatelské služby:
4 klientů (okamžitá).

Fakultativní služby
Dohled nad dospělým klientem v rámci běžné pracovní doby (vstup do bytu spojený s kontrolou klienta); 
Dohled nad užíváním léků; 

Doprava vozidlem poskytovatele po území města Jihlavy; 
Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli); 
Měření teploty, TK (digitálním tonometrem klienta nebo poskytovatele); 
Ošetření nohou – pedikúra ve středisku osobní hygieny;
Ošetření nohou – pedikúra v domácnosti občana, včetně cesty pečovatelky; 
Koupel v koupacím lůžku.