Zdravotní oblast

ICSS Jihlava, jako registrované nestátní zdravotnické zařízení, provádí zdravotní úkony domácí zdravotní péče na základě indikace ošetřujícího lékaře pacienta a jeho potvrzené žádanky pro naše NZZ, a to v rozsahu § 4 vyhlášky 424/2004 Sb., které má ICSS Jihlava smluvně dojednané s VZP Jihlava.

Domácí zdravotní péče je dle platných zákonných norem zvláštní formou ambulantní péče, která je poskytována na podkladě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami, to znamená pro pacienta JE BEZ ÚHRADY. V případě poskytování péče, kterou nehradí zdravotní pojišťovna, je možné tuto péči poskytovat za přímou úhradu.

 

Poskytované odborné zdravotní úkony:

  • ošetřovatelská rehabilitace (procvičování, nácvik chůze, chůze s chodítkem, berlemi, holemi, nácvik sedu a vstávání, nácvik soběstačnosti v denním režimu, dechová cvičení, procvičování velkých kloubů, ... )
  • příprava a podávání léků (tablet, dražé, aplikace injekcí do svalu a pod kůži, aplikace inzulínu, aplikace mastí, kapek, převazy ran, proleženin, kožních defektů, bércových vředů, péče o drény, cévky, stomie, podání výživy infúzí či katétrem, ... )
  • kontrola zdravotního stavu a prevence (měření pulsů, dechů a KT, odběry krve a jiného biologického materiálu, aktivace pacienta fyzická i psychická, péče o hydrataci nemocného, prevence proleženin, promazání a masáže zad, hýždí, dolních končetin, polohování, podkládání, léčba bioptronovou lampou, soluxem, edukační pohovor s klientem i jeho rodinou, psychoterapie, ... )
  • specializované zdravotní úkony (zvládání stavů po chirurgických, gynekologických a ortopedických operacích i po úrazech, stavy po cévních příhodách či infarktu myokardu a metabolické poruchy, ... ) 

 

Opodstatnění a rostoucí význam DZP:

Lidí, kteří jsou z titulu svého handicapu ( stáří, samota a nesoběstačnost, zdravotní nebo smyslové postižení, nemocní po operacích a úrazech, málo pohybliví a nepohybliví, desorientovaní apod. ) odsouzeni k životu závislém na druhé osobě, neubývá. Ba naopak, stále se zvyšuje jejich počet, stejně jako počet těch, kteří stojí o to neopuštět ani během léčby rodinné prostředí, svůj domov a nemuset odejít do nemocnice, psychiatrické léčebny, ODN, DD, hospicu apod. nebo zde trávit delší čas, než je nezbytně nutné..

Na druhé straně je toto řešení výhodné i pro společnost, neboť pozitivně ovlivňuje psychiku handicapovaného i jeho rodiny a tím často příznivě působí i na zlepšování jeho zdravotního stavu, snižuje se riziko komplikací, zkracuje se pobyt v jiných zařízeních a tím se snižují i náklady vynakládané společností.

Proto je a stále více bude úloha DZP ve společnosti důležitá a nezastupitelná


ICSS Jihlava - NZZ
Ordinace DZP Jihlava, Za Prachárnou 1a
telefon: 567 307 649