Aktivity

Setkání s panem profesorem Drahošem

30.11.2017

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 v odpoledních hodinách pan profesor Drahoš s manželkou navštívili denní stacionář, kde si prohlédly nové prostory. Poté následovala cca hodinová debata ředitelů organizací v krajském městě Jihlavě. Během této debaty se představili všechny organizace a také se představil pan profesor Drahoš, probíraly se témata ze sociální oblasti a to například příspěvek na péči.


 Zpět