Aktivity

Mateřská školka na denním stacionáři

Mateřská školka na denním stacionáři

19.05.2016
Ve čtvrtek 19.5.2016 nás opět navštívily děti z Mateřské školky Tylova s jarně laděným souborem básniček a písniček. Děti k nám dochází pravidelně, v tomto roce již po třetí a tato pravidelná setkání dětí a našich klientů jsou vždy velmi dojemným a silným zážitkem, který všem přítomným přináší radost a potěšení.
 Více 

Setkání rodinných příslušníků klientů denního stacionáře

Setkání rodinných příslušníků klientů denního stacionáře

04.05.2016
Dne 4.5.2016 proběhlo setkání rodinných příslušníků klientů denního stacionáře, kterého se zúčastnili ředitelka organizace, pracovnice stacionáře, koordinátorka služeb, sociální pracovnice a rovněž zástupci města (Vedoucí sociální odboru, náměstek pro sociální oblast a předseda sociální komise).
 Více 

Čertovské představení v Denním stacionáři

Čertovské představení v Denním stacionáři

31.12.2015
Naše organizace spolupracuje úspěšně již několik let z MŠ Mahenova a ZŠ Seifertova. V roce 2015 jsme rozšířili spolupráci také s MŠ Tylova. Společně s nimi jsou pro klientky Denního stacionáře a Odlehčovací služby zajišťována v průběhu roku vystoupení a návštěvy dětí., tematicky laděné k ročním obdobím a svátkům. Děti mají vždy krásně připravený soubor písniček, básniček, ale i taneční a gymnastické vystoupení. Odměnou jim jsou výrobky klientů Denního stacionáře, které vyrábí v rámci aktivizační činnosti a drobné občerstvení. Toto mezigenerační setkávání se a společné trávení času dětí a našich klientů při společné hře či canisterapii, je velmi příjemným zpestřením a přínosem pro všechny zúčastněné.
 Více 

Den sociálních služeb

Den sociálních služeb

14.10.2015
6. října 2015 jsme se zúčastnili „Dne Sociálních služeb“, který se konal na Masarykově náměstí v Jihlavě. Cílem bylo představit služby, které poskytuje naše organizace. Široká veřejnost se zajímala o domácí zdravotní péči, pečovatelské, odlehčovací služby, ale i možnosti denního stacionáře.
 Více 

Pomoc evropské unie a evropského vzdělávacího fondu

Pomoc evropské unie a evropského vzdělávacího fondu

31.08.2015
V roce 2012-2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V období 1.7.2014 do 31.10.2015 bylo u ICSS podpořeno 7 pracovních částkou 273483 Kč.
 Více 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

27.07.2015
V roce 2012-2015 jsou vyhrazována společensky účelná místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 Více 

Programy prevence pro seniory v DPS

Programy prevence pro seniory v DPS

04.02.2015
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy uskutečnil v listopadu 2014 a v lednu 2015 celkem šest workshopů zaměřených na primární prevenci v domech s pečovatelskou službou v Jihlavě. Programy byly realizovány ve spolupráci s preventistkou jihlavské městské policie Mgr. Květou Klimešovou, vedoucím poradny Bílého kruhu bezpečí v Jihlavě Mgr. Antonínem Křoustkem a Milanem Stejskalem, krajským koordinátorem BESIPu Jihlava.
 Více 

    1 2